Skip to main content

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij je gegevens verwerken en beschermen. We volgen daarin de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Onze gegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Landelijk Contact Museumconsulenten. Je kunt ons bereiken via info@museumconsulenten.nl.

Type gegevens

Afhankelijk van de betreffende dienst verwerkt Landelijk Contact Museumconsulenten verschillende types gegevens van relaties:
  • Technische gegevens: bijvoorbeeld IP-adressen, type browser en andere technische informatie over het apparaat waarmee je onze online kanalen bezoekt
  • Overige gegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via correspondentie en/of via e-mail

Vastleggen persoonsgegevens

Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken vanuit verschillende grondslagen:
  • Gerechtvaardigd belang: wij gebruiken gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van onze producten en diensten of om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen (bijvoorbeeld technische gegevens).

Minderjarigen

De diensten van het Landelijk Contact Museumconsulenten richten zich niet op minderjarigen (in dit geval kinderen van 16 jaar of jonger) en wij hebben dan ook niet de intentie om persoonsgegevens van minderjarigen te bewaren. Wij kunnen dit echter niet controleren. Mocht je aanwijzingen hebben dat wij onverhoopt toch gegevens van minderjarigen hebben verwerkt, dan vragen we je contact met ons op te nemen, zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en treffen daarom maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken (zoals Google) om de beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Mocht er toch een situatie ontstaan met mogelijk gevolgen voor je privacy, dan zullen wij je hier zo spoedig mogelijk over informeren.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien wij ons niet aan bovengenoemde houden.