Skip to main content

Stap 1 van 5

Online.Leren/OpenRefine/Deel I

Wat is OpenRefine?

Collectieregistratiesysteem versus OpenRefine

OpenRefine is gratis open-source software die je kunt inzetten om rommelige data op te schonen of te standaardiseren. Dat is heel mooi, maar hoe zit dat nu precies en wat is het verschil met een collectieregistratiesysteem?

Veel erfgoedorganisaties gebruiken een collectieregistratiesysteem (CRS) om hun collectie te beheren en te ontsluiten. De informatie die in het systeem wordt ingevoerd, wordt opgeslagen in een achterliggende database. Zo’n database bestaat uit verschillende tabellen die zijn opgedeeld in kolommen en rijen.

Het CRS is een beheersysteem dat er voor zorgt dat je informatie in de database eenvoudig kunt terugvinden en bewerken. Een CRS is speciaal ontwikkeld voor het beheren van erfgoedcollecties. Dit maakt het eenvoudig om bijvoorbeeld trefwoorden of beschrijvingen toe voegen, om standplaatsbeheer te doen of bruikleenadministratie te voeren.

De software doorzoekt de kolommen en rijen van de database en toont op overzichtelijke wijze de informatie die bij een bepaald object horen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een standplaats of trefwoord. In de database zijn echter veel meer standplaatsen en trefwoorden opgeslagen. Deze zijn geordend in een tabel met rijen en kolommen. Dit zie je niet in het CRS want het CRS toont enkel de informatie over het betreffende object.

OpenRefine is juist ontwikkeld om volledige rijen en kolommen in beeld te brengen. Om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de verschillende standplaatsen en trefwoorden die in de database zijn opgeslagen.

Erfgoed.Online

Deze online training is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland en is gebaseerd op de Gebruikershandleiding die op de website van OpenRefine wordt gepubliceerd. Heb je suggesties voor deze Online.Leren traininng? Neem contact op met Landelijk Contact Museumconsulenten