Skip to main content
Beherende organisatie

DEN

Naar organisatie website

Onderwerp

Toepassen zichtbaarheid

Beschikbaar sinds

2020

DEN

Auteursrechtentool, regel je rechten

Erfgoedcollecties zijn vaak omvangrijk en divers. Het is niet altijd duidelijk of een werk nog auteursrechtelijk beschermd is en bij wie de auteursrechten liggen. Dat moet je wel weten als je een collectie bijvoorbeeld online wil zetten, omdat je daarover afspraken met de rechthebbenden moet maken. Dit beslismodel helpt je de juiste stappen te nemen om de rechten situatie van een bepaald collectie onderdeel vast te stellen. Welke keuzes je vervolgens maakt kan per instelling verschillen.

Ga naar regeljerechten.nl

Achtergrond

Auteursrechten
Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties
Auteursrecht
Kennisnetwerk Informatie en Archief

Kennis

Vraag het de digitaal-erfgoed-coach

Richtlijnen

Belangrijkste begrippen Nederlandse auteurswet
Samenvatting door Beeld & Geluid