Skip to main content
Beherende organisatie

DANS

Naar organisatie website

Onderwerp

Certificering

Beschikbaar sinds

2017

DANS

Wegwijzer certificering

Er zijn verschillende niveaus van certificering die u als collectiebeherende instellingen kunt doorlopen. Met deze Wegwijzer Certificering voor Digitale Archieven willen het Netwerk Digitaal Erfgoed, Data Archiving and Networked Services (DANS) en de NCDD ondersteuning en overzicht bieden bij het certificeringstraject voor alle Nederlandse collectiebeherende instellingen en in het bijzonder voor erfgoedinstellingen.
Ga naar wegwijzercertificering.nl

Achtergrond

Community Owned digital Preservation Tool Registry (COPTR)

Kennis

Bekijk ook

Vertaling Core Trust Seal Glossary