Skip to main content
Beherende organisatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Naar organisatie website

Onderwerp

Informatiearchitectuur

Beschikbaar sinds

2017

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Digitaal Erfgoed Referentiearchitectuur (DERA)

De Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) heeft als doel architectuurkaders op te stellen die bijdragen aan de concretisering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. DERA gaat over de strategische en operationele doelen, over de principes, over de verschillende rollen in het netwerk en over de vereisten die gesteld worden aan deze rollen. Deze vereisten maken het de deelnemers van het netwerk mogelijk samen te werken.

Ga naar de DERA

Achtergrond

Kennis

Vraag het de digitaal-erfgoed-coach

Bekijk ook

DERA in een notendop
Basispresentatie: Kennismaking met de DERA