Skip to main content
Beherende organisatie

Nederlandse Taalunie, commissie Digitaal Erfgoed

Naar organisatie website

Onderwerp

Linked Open Data

Beschikbaar sinds

2018

Nederlandse Taalunie, commissie Digitaal Erfgoed

Aanbevelingen over open data in de cultuursector

Culturele organisaties kunnen zelf enorm baat hebben bij een actief opendatabeleid. Zo heeft onderzoek veelvuldig uitgewezen dat het bereik van collecties significant groeit met het open delen van data. Materiaal van Nederlandse erfgoedinstellingen wordt dankzij open hergebruik binnen Wikimedia-projecten (met name Wikipedia) per maand 67 miljoen keer bekeken.

Download de publicatie

Achtergrond

Linked Open Data
Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties
Linked Open Data
Kennisnetwerk Informatie en Archief

Kennis

Vraag het de digitaal-erfgoed-coach
Platform Linked Data Nederland

Richtlijnen

Resource Description Framework
lees meer op Wikipedia